Toelichting monumentencollectie.

In 2013 heeft Gerard Ekelenkamp het initiatief genomen voor het project:

"Monumenten in de gemeente Hellendoorn"

Hij heeft kunstenaar Gerard van Loon gevraagd alle monumenten op doek te vereeuwigen.

Van Loon heeft daar twee jaar aan gewerkt.

Vervolgens zijn van alle monumenten door Ekelenkamp beschrijvingen gemaakt.

Daarnaast heeft hij twee dichters gevraagd-Herman Kampman en Joan ten Hove-om

toepasselijke gedichten te maken bij de monumenten.

Het geheel is terug te vinden in het in september 2015 uitgegeven boek:

MONUMENT EN POEZIE.

Er was grote belangstelling van individuele particulieren om een schilderij uit de collectie te kopen, maar de eigenaren (Wil en Gerard Ekelenkamp) wilden de collectie graag bij elkaar houden.

Dat was ook de intentie bij de start van het project.

Onlangs hebben zij besloten om de gehele collectie in bruikleen te geven aan de zorginstelling ZorgAccent in Hellendoorn.

Deze instelling is super enthousiast over de collectie en over de mogelijkheid om ze in een passende omgeving permanent tentoon te stellen.

Dat enthousiasme komt ook van onze kant.

Indien de collectie over vijf jaar nog voldoet aan het verwachtingspatroon van beide partijen, zal de bruikleenformule worden omgezet in een schenking.

Een en ander is contractueel vastgelegd.